Raamatupidamisteenus

 

Raamatupidamisteenus sisaldab:

 •  Algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Päeva- ja pearaamatu koostamine
 • Ostu- ja müügireskontro pidamine
 • Aruandvate isikute arvestus
 • Kassa ja pangatehingute kajastamine
 • Põhivara arvestus
 • Palgalehe koostamine koos maksude arvestusega
 • Käibemaksu arvestus ja deklareerimine maksuametile
 • TSD koostamine ja esitamine maksuametile
 • Kindlustatavate isikute nimekirja koostamine haigekassale
 • Kasumiaruande ja vahebilansi koostamine
 • Majandusaasta aruande koostamine ja digitaalselt esitamine äriregistrile
 • Püsikliendi jooksvaid küsimusi puudutavad konsultatsioonid.

 

Lisateenusena pakume

 •  Raamatupidamise sisseseadmine, kontoplaani väljatöötamine
 • Majandusaasta aruande koostamine;
 • Statisikaametile aruannete koostamine ja esitamine
 • Personaliarvestus (töölepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine)
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Muude dokumentide koostamine (otsused, korraldused, käskkirjad)
 • Esindamine Maksuametis.