Kasulik info

 

 

2020. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
 • Maksuvaba tulu suurus sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 540 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 178,20 eurot kuus.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
 • Kohustusliku kogumispensioni makse määr on kas 2%

Töötasu alammäärad

 • Tunnitasu alammäär 3,48€
 • Töötasu alammäär 584€

Töölähetus

 • Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50€ välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.
 • Välislähetuse päevaraha alammäär on 22,37€ päevas, riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta.

Isikliku sõiduauto hüvitis.

 • Isikliku sõiduauto kasutamise eest tööandja huvides võib maksuvabalt maksta
  • arvestuse pidamisel kuni 0,30€/km ja mitte rohkem kui 335€ kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta.

Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto tööülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot.