Kasulik info

 

 

2016. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus), 2040 eurot aastas.
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 128,70 eurot kuus.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
 • Kohustusliku kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%s. 

Töötasu alammäärad

 • Tunnitasu alammäär 2,54€
 • Töötasu alammäär 430€

Töölähetus

 • Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50€ välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.
 • Välislähetuse päevaraha alammäär on 32€ päevas, riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta.

Isikliku sõiduauto hüvitis.

 • Isikliku sõiduauto kasutamise eest tööandja huvides võib maksuvabalt maksta
  • arvestuse pidamisel kuni 0,30€/km ja mitte rohkem kui 335€ kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta.

Tööandja sõiduauto kasutuse erisoodustuse hind (max) 256€ kuus.